Framtidens gruppmoment

IMG_2840

Det har varit massor av diskussioner i sociala media angående de nya lydnadsreglerna som ska klubbas och sedan börja gälla från och med januari 2017. Jag har tagit upp detta i tidigare inlägg. SKK har ju lagt sig i och ett nytt remissförslag skickades ut och skulle ge alla tillfälle att tycka till.  Nu har första uttalandet gjorts på SKK sida där redovisas hur många svar de fått in och de har där också redovisat hur framtida gruppmoment ska se ut. Så här skriver de:

  • Gruppmomenten kommer att behållas men med förändringar efter goda synpunkter i svaren.
  • I klass 3 kommer momentet att behållas såsom det är beskrivet i regelförslaget, då detta ska följa FCI.
  • I klass 2 kommer förarna att vara inom synhåll och avståndet till föraren kortas till 15 meter.
  • I klass 1 kommer gruppmomentet att utföras under en minut med kopplad hund och föraren framför hunden i kopplets längd.
  • Inget gruppmoment i startklassen precis som det är beskrivet i regelförslaget.
  • Gruppmomenten i klass 1 och 2 kommer att läggas sist.

Så vi blev inte av med gruppmomenten även om det blir en klar förbättring. Inkallningen i Class 3 finns kvar.