Störningsträning av osynliga ljud

Sist vi tränade i Stockholms hundsportscentrum blev Ella störd av ljud. I hundsportcentrumet delas hallen av i tre olika planer med ett draperi i mellan. När vi kom var vi helt ensamma men ungefär halvägs in på timmen så öppnades en dörr och några hundar och människor kom in i angränsande hall. Detta gjorde att Ella fick blicksläpp OCH förlorade position helt. Detta måste vi nu råda bot på, undra bara hur jag enklast kommer åt det både i ridhus och i inomhusarenor. För det blir sådan skillnad mellan helt tomt och ljud….
Tillbaka till skrivbordet och försöka lägga upp en plan 🙂