Vårt allra första Z

det filmades endel uppe hos Niina. Bl.a. filmade Annette när Ella och jag gick vårt allra första Z. Niina instruerade mig innan att

  • hunden hela tiden ska vara närmast kon
  • jag ska passera hunden med max 50 cm.
  • därför skulle jag inte ”sikta på” kon utan precis bredvid kon så att Ella står 25 cm från linjen och jag passerar linjen på 25 cm på andra sidan.
  • jag ska följa TL som kommenderar när jag ska kommendera (sitt/stå/ligg), svänga vid konerna, när jag ska svänga bakom hunden.
  • jag själv bestämmer upptaget och när jag ska vinkla vid konerna.

Kritiken jag fick efter utfört Z

  • Fina upptag
  • Stabil hund
  • Jobba vidare med Ståkommandot bra och förståelig hjälp (jag visade med handen stå sedan sa jag stilla när jag gick förbi)
  • Går långsam marsch, måste snabba upp mitt gående
  • Var schysst vid konerna (så Ella slipper kliva på dem)

Själv är jag mäkta stolt 😀 vårt första allra första Z. Gullehund